niedziela, 31 marca 2013

Kryzys na Nowym Kontynencie.

Problemy aktywności mikronacyjnej.

Ostatnimi czasy, a raczej od dłuższego czasu, obserwuje się w polskim mikroświecie stopniowe zamieranie aktywności. Młodzi ludzie wolą zakłdać własne państwa, a wielu starych bywalców i działaczy wypala się. Problem aktywności spowodował w Monarchii Austro - Węgierskiej kryzys władzy i wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, doszło do upadku OPM, powolnego regresu Scholandii.

Kryzys w Koronie i Litwie był powodem podobnego stanu rzeczy, jak w Monarchii. Kraj nie były w stanie stworzyć Sejmu, a tym samym całe życie polityczne zostało na kilkanaście tygodni sparaliżowane. Kryzyz dosięgnał nas wszystkich, w mniejszym lub większym stopniu.

Idea zjednoczenia...

... nie jest czymś nowym dla mieszkańców Vaarlandu. Uważam, że w dobie załamania aktywności, kraje całego Kontynentu powinny zapomnieć o starych waśniach i stowrzyć jedną, spójną politykę, zarówno zagraniczną, jak i ekonomiczną. Jak dotąd szersze próbny zjednoczenia Kontynentu zawsze kończyły się fiaskiem. Uważam jednak, że w okresie magrinelizacji małych, lecz pełnych historii i tradycji, mikronacji, wszyscy powinniśmy wykształcić spójny i nierozerwalny front działania.

Zapytam więc starym polskim zwyczajem: Kto z Waszmościów ze mną?!