sobota, 16 listopada 2013

Karol Józef Radziwłł abdykował.

Plik:Potega Rzeczypospolitej u zenitu Zlota wolnosc Elekcja 1573.JPG
Sejm Elekcyjny zbierający się pod Warszawą.
Dzisiaj, w samo południe, król Karol Józef Radziwiłł ogłosił akt swojej abdykacji. Wiadomość ta gruchnęła na wszystkie narody Rzeczypospolitej niczym grom z jasnego nieba. Czy ktokolwiek spodziewał się takiego obrotu sprawy?

Nie da się ukryć, że Rzeczpospolita jest obecnie w ciężkim położeniu związanym z aktywnością. Abdykacja Karola Józefa była spowodowana w dużej mierze realnym brakiem czasu na zajmowanie się sprawami państwowymi. Monarcha przekazał pieczę nad koroną prymasowi Wawrzyńcowi Medycejskiemu, księciu Markowi z Zeppów oraz księciu Augustowi Medycejskiemu. Misję zwołania pierwszej w v- historii Rzeczypospolitej wolnej elekcji powierzono w ręce księcia Marka z Zeppów. Jego Książęca Mość nie próżnował i od razu zabrał się do dzieła. Wolna elekcja stała się faktem, a liczba uprawnionych do udziału w niej wynosi jedenastu obywateli. Sam książę zgłosił kandydaturę August Medycejskiego. Zgłaszanie kandydatur ma potrwać do 18 listopada, do północy.

Pierwsza wolna elekcja jest z pewnością ogromnym sprawdzianem dla polskim i litewskiej szlachty, sprawdzianem szlacheckiej demokracji. Niech prześwietni elektorzy dokonają dobrego wyboru!

W tym artykule warto również przedstawić postać ustępującego monarchy.

Panowanie Karola Józefa Radziwiłła przez cały naród szlachecki zapamiętane zostanie przede wszystkim, jako to, w którym przywrócono stare przywileje i podźwignięto kraj po nieudanym panowaniu Franciszka Ferdynanda. To właśnie Karol Józef powrócił do tradycji szlacheckich, chcąc zbudować państwo na nowo. Dzieło to okazało się trudne, ale z pewnością nie zostanie zaprzepaszczone. Karol Józef zapowiedział, że nie opuści kraju i będzie nadal go wspierał, na ile tylko pozwoli mu na to czas.