sobota, 26 lipca 2014

Kurier Niecodzienny

Kurier Niecodzienny

-----------------------------------------------------------------------------

26.07.2014 | Warszawa - Wilno - Kijów - Lwów - Gdańsk | 2 denary

-----------------------------------------------------------------------------

Kadencyjna monarchia elekcyjna

Dnia 24 lipca Sejm Walny przyjął poprawkę do Artykułów Henrykowskich i konstytucję o elekcji króla. Zgodnie z zapisami tych dwóch dokumentów w Rzeczypospolitej obowiązuje już od trzech dni kadencyjna monarchia elekcyjna. Król wybierany będzie na sześciomiesięczną kadencję przez ogół szlachty, ale tylko spośród książąt Rzeczypospolitej, bądź zagranicznych kandydatów, którzy zdobędą poparcie braci szlacheckiej na wolnej elekcji. Godność księcia nadawana jest przez Sejm i stanowi ogromne wyróżnienie mogące być drogę do królewskiej korony.

Interregnum już za trzy dni!

Konstytucja o elekcji króla wprowadziła okres trzech dni rządów dla Jego Królewskiej Mości Augusta Ludwika II. Po tym czasie król jegomość musi dobrowolnie ustąpić, a Eminencja Prymas Franciszek von Habsburg stanie bezkrólewia u steru rządów w czasie bezkrólewia. Pierwszym zadanie interrexa będzie zwołanie Sejmu Elekcyjnego, a następnie koronacja nowego monarchy. 

Renovatio strony Rzeczypospolitej

Strona Rzeczypospolitej przeszła w ostatnich dniach odświeżenie. Usunięto wiele zbędnych podstron umieszczając w ich miejsce skrót najważniejszych informacji o państwie. Podziwiać można również Bibliotekę Narodową, w której zgromadzono twórczość obywateli Korony i Litwy. Książę Markos apo Zep zapowiedział także, choć nie dając gwarancji, ponownie zasiąść do tworzenia systemu gospodarczego "Piast". Konfederacja będzie śledzić jego poczynania z wielką uwagą.

wtorek, 22 lipca 2014

Liryk okolicznościowyRzeczpospolita Obojga Narodów poszczycić się może wieloma talentami, w tym również talentami poetyckimi, albowiem Waszmościowie, szlachcic polski nie pije tylko w karczmach, nie tylko procesuje się z sąsiadami o gruszę na miedzy i łatwo chwyta za szabelkę. Czasami również tchnie go coś w sercu i o pióro i inkaust prosi, a efekty tego są między innymi takie, jak ten poniżej.

Oto poemat jegomości Karola Radziwiłła:

Rzeczy Pospolitey stany,
barony i kasztelany,
bracia ślachetney krwi godni,
biskupy, kmiecie bogoboyni!

K wam zawołanie kieruiem,
bośmy w wielkiey chwili staiem.
Oto mać nasza w potrzebie,
a my yeno o powszednim chlebie.

Gdzież tamte żwawe harce,
poyedynki, kturemi nie pogardzę?
Gdzież seymowe liberum veto,
coby krzepy wyzwoliło w nas nieco?

Gdzież husarze skrzydlaci,
co sławę trąbiły naszey maci?
Toż Podole nowo leży otrute,
a talary daleyże nie skute.

Waszmość Pany, Kniazie złote,
na swawole, uczty nie macie ochotę?
Gdzież krew sarmacka podziać się mogła?
W stepie zgubiona? po lesach żywot wiodła? 

Biada temu, kturen swey maci odmawia!
Wyidź z dwora, nie bądź iak się o was mawia.
Wolisz pozostać folwarcznym chamem
na wieki, wieków, amen? 

Pro fide, lege et rege!
Brzmi dewiza nasza słodka.
Obudźże mię, bym nie przepadł,
Ślachecka Wolność Złota!

sobota, 8 marca 2014

Konkurs na flagę Rady

Rada Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

pod prezydencją Rzeczypospolitej Obojga Narodów

ma zaszczyt ogłosić

KONKURS NA FLAGĘ RADY!


Na konkurs zgłaszać można projekty graficzne flag, które nawiązywać powinny tematyką do współpracy i pokoju. Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną liczbę projektów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 marca br. na adres e- mail: z_byku@wp.pl 

Prace anonimowe nie będą brane pod uwagę. W mailu zgłoszeniowym autor powinien podać swoje imię, nazwisko oraz kraj, który zamieszkuje.

Rada wybierze zwycięzcę w ciągu dwóch tygodni od chwili zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Autor nagrodzonego projektu zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową.

Zwycięzcę konkursu czeka sława i nieśmiertelność oraz zapisanie swojego imienia na kartach historii Rady!

Wszelkie pytania kierować można na powyżej podany adres e-mail.

sobota, 22 lutego 2014

Nowości na półkach Biblioteki


Wielka Biblioteka Współpracy wzbogaciła się o kolejne dzieła, tym razem z Eskwilinii. Miłośnicy heraldyki będą mogli zapoznać się z tą dziedziną w odniesieniu do Rzeczypospolitej w "Wielkim Herbarzu Eskwilinii" (Biblioteka posiada dwa wydania). Dla fanów prozy fantastycznej polecamy "Towarzysze w czerni" Piotra G. J. Jaśkowiaka. Biblioteka posiada również bezcenny egzemplarz "Opisania Esquilinii" autorstwa żyjącego z XVII wieku Pedra de Grodno. Manuskrypt przedstawia życie społeczne, ustrój, ekonomię oraz warunki naturalne, jakie panowały w tamtych czasach w Eskwilinii. 

Wielka Biblioteka pragnie podziękować Cheewazzowi Khadilowi za przesłanie tych bezcennych ksiąg, które niewątpliwie wzbogaciły zbiory.

Wielka Biblioteka nadal szuka artystów chcących zgłosić swój dorobek. Wystarczyć przesłać pliki w formacie PDF na adres: radawbw@wielka-polondia.vot.pl 
Prosimy, by wszystkie działa byłby podpisane, można dołączyć również krótkie notki biograficzne o autorach w formacie DOC.

Państwa patronujące projektowi:
/-/ Rzeczpospolita Obojga Narodów
/-/ Wielka Polodia

niedziela, 12 stycznia 2014

Wielka Biblioteka- jednoczy artystów!


Wielka Biblioteka, projekt, który jest wynikiem współpracy Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Wielkiej Polondii, wzbogacił się o nowe pozycje autorstwa Isabelli Marie Swan, Martyny Mol, poezje Malchera Estery Naw, opowiadanie "Alarm w Hilgaard" Ericka Monde oraz opracowanie pod tytułem "Elżbieta Amelia Eugenia von Wittelsbach", które jest wynikiem współpracy Martyny Mol oraz Andrzeja Trzaski- Chojnackiego. 

Nadal czekamy na kolejne zgłoszenia i zapraszamy do zapoznania się z dziełami już zgromadzonymi. Wielka Biblioteka, jako miejsce, które ma zgromadzić literaturę z całego v- świata, patronuje wszystkim gatunkom, od prozy po lirykę, od dział fantastyki po opracowania naukowe i ważne dokumenty dla historii mikronacji. Przypominamy, że zgłaszając swoje dzieło, należy przesłać krótką notkę biograficzną autora, którą również zamieścimy na stronie Biblioteki.

poniedziałek, 6 stycznia 2014

Wielka Biblioteka Współpracy

Folder Wielkiej Biblioteki Współpracy

Mieszkańcy Mikroświata!

Wielka Biblioteka Współpracy oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Jest to ostania faza projektu, jaki Rzeczpospolita oraz Wielka Polondia realizują w ramach współpracy kulturalnej. Celem tej organizacji jest zebranie jak największej liczby dzieł literackich z całego v- świata. Stwarza to nareszcie okazję do zaprezentowania literatury danego kraju szerszej publiczności. Obecnie projekt rozgłaszany jest po forach wszystkich znanych mikronacji. Więcej o nim przeczytać można w folderze promocyjnym oraz na stronie Biblioteki. Skontaktować się organizatorami można poprzez E-Maila: radawbw@wielka-polondia.vot.pl