sobota, 8 marca 2014

Konkurs na flagę Rady

Rada Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

pod prezydencją Rzeczypospolitej Obojga Narodów

ma zaszczyt ogłosić

KONKURS NA FLAGĘ RADY!


Na konkurs zgłaszać można projekty graficzne flag, które nawiązywać powinny tematyką do współpracy i pokoju. Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną liczbę projektów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 marca br. na adres e- mail: z_byku@wp.pl 

Prace anonimowe nie będą brane pod uwagę. W mailu zgłoszeniowym autor powinien podać swoje imię, nazwisko oraz kraj, który zamieszkuje.

Rada wybierze zwycięzcę w ciągu dwóch tygodni od chwili zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Autor nagrodzonego projektu zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową.

Zwycięzcę konkursu czeka sława i nieśmiertelność oraz zapisanie swojego imienia na kartach historii Rady!

Wszelkie pytania kierować można na powyżej podany adres e-mail.