sobota, 18 czerwca 2016

Nowa Kancelaria JKM Sebastiana Januarego


Jego Królewska Mość Sebastian January powołał 15 czerwca br.  nowy skład Kancelarii Królewskiej, która ma wesprzeć jego działania na polu polityki zewnętrznej i wewnętrznej.Hieronim Sieniawski, biskup krakowski 

Objął urząd kanclerza wielkiego, co oznacza, że stanie na czele Kancelarii i będzie wspierał Króla Jegomościa w prowadzeniu polityki zagranicznej i innych sprawach, w którym Jego Mość poprosi Ekscelencję Sieniawskiego o radę. Biskup krakowski zastąpił na urzędzie Jaśnie Oświeconego Księcia Karola Radziwiłła.
Marek Wiktorowicz Zep, książę kurlandzki

Objął urząd podskarbiego wielkiego, co wiążę się z administracją Skarbu Królewskiego, prowadzeniem Księgi Ziemian i monitorowanie przepływu pieniędzy. Jaśnie Oświecony Książę zastąpił na urzędzie Mikołaja Hrychowicza.

Mikołaj Hrychowicz, wojewoda krakowski

Objął urząd Hetmana Wielkiego, a co za tym idzie, pieczę nad wojskami Rzeczypospolitej. Na urzędzie zastąpił Jaśnie Oświeconego Księcia Marka Wiktorowicza Zepa. 

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Habemus Regem!


Wolna elekcja w Rzeczypospolitej dobiegła końca. 
Szlachta powierzyła koronę polską i mitrę wielkoksiążęcą
wojewodzie bydgoskiemu
Sebastianowi von Tauerowi,
który zdobył jednogłośne poparcie szlachty, pokonując tym samym
swojego jedynego kontrkandydata z dalekiej Abachazji
Tomasza Bagrata Dostojowskiego.

Zwycięstwo imć pana von Tauera nie powinno dziwić. W poprzedniej kadencji pan wojewoda królował pod imionami Sebastiana Januarego. Wszyscy wierzą, że kolejne sześć miesięcy okaże się również owocne jak poprzedni okres.


czwartek, 9 czerwca 2016

Dwóch pretendentów i jeden tronSejm elekcyjny pod Warszawą obraduje. Szlachta przyjęła już Pacta Conventa. Wczoraj Eminencja Interrex zarządził zgłaszanie kandydatur do tronu. Jak dotąd o koronę i sześciomiesięczne urzędowanie na Zamku Królewskim ubiega się dwóch pretendentów, którzy stają po raz drugi naprzeciwko siebie w elekcji. 

Sebastian von Tauer

Wojewoda bydgoski ubiega się o ponowny wybór. Dał się poznać szlachcie jako dobry administrator, organizator i animator przedsięwzięć narracyjnych. Nic więc dziwnego, że cieszy się powszechnym poważaniem. W ostatniej listopadowej elekcji stanął naprzeciwko księcia Kosmy Medyceusza, król  Niderlandów Wilhelma II oraz cara Abachazji Tomasza Bagrata.


Tomasz Bagrat Dostojewski

Nosi tytuły księcia Abachazji, wielkiego księcia Bałmucji, margrabiego Lisendorffu, działa w Brodrii, Bialenii i wspomnianej Abachazji. Podobnie jak wojewoda bydgoski również startował w ostatniej listopadowej elekcji, jednak w przeciwieństwie do Mości von Tauera z mizernym skutkiem. Wszystko wskazuje na to, że abachaski pretendent przekreślił już swoje szanse: "[...] Co się tyczy pytania o RON. A czy istnieje Królestwo Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego czy Rzeczpospolita Obojga Narodów?". Szlachtę oburzyło niby niewinne pytanie. Mości Pan Mikołaj Hrychowicz skomentował: "Na Boga, jak Wasza Wysokość chce panować w kraju, o którym tak mało wie ? [...]", a Mości Pan Aleksander Trzaska-Chojnacki dodał: "Obawiam się, że jaka wiedza, takie będą rządy".

Co słychać na kurczącym się Vaarlandzie?

I. Skarland
W Skarlandzie od 07 kwietnia 2016 roku toczy się debata nad przyszłością państwa. Niestety dyskusja nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem wśród Skarlandczyków i jak dotąd nie przyniosła żadnego obiecującego pomysłu. Pojawiły się nawet głosy, które przemawiają za likwidacją Skarlandu. 

II. Aguria
Regent Królestwa Agurii Aleksander Petrowicz Catalan rozpoczął dyskusję na temat przyszłości państwa. W przeciwieństwie do Skarlandu w Agurii wzbudziła ona zainteresowanie swoich obywateli.

III. Księstwo Antwerpii
Strona Państwa Kościelnego Rotria, które jest suwerenem Antwerpii, cały czas pozostaje zawieszona.

IV. Królestwo Belgii
Państwo faktycznie nie istnieje.

wtorek, 7 czerwca 2016

Wolna elekcja w Rzeczypospolitej


Dnia 30 maja 2016 roku odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie ostania audiencja JKM Sebastiana Januarego, którego sześciomiesięczna kadencja na tronie dobiegła końca. Zgodnie z tradycją następnego dnia Król Jegomość złożył w Skarbcu koronę Chrobrego, jabłko, berło oraz miecz Szczerbiec. W tej uroczystej chwili towarzyszyli Królowi: Pan Hetman Marek książę z Zepów, Pan Kanclerz Karol książę z Radziwiłłów oraz Jegomość Pan Podskarbi Mikołaj Hrychowicz.

Dnia 02 czerwca Jego Eminencja Prymas i Arcybiskup Gnieźnieński Severino Castiglioni zwołał szlachtę na sejm elekcyjny. Na polu elekcyjnym stanęły poczty jedenastu panów braci. Mimo chwilowego zniknięcia Eminencji Interrexa w związku z konklawe w Rotrii po abdykacji Leona III, Sejm obradował bez przeszkód. Szlachta ułożyła Pacta Conventa, co jest widomym znakiem, że niedługo zostanie zarządzone zgłaszanie kandydatur do tronu królewskiego i wielkoksiążecego. 


Czym jeszcze żyje Rzeczpospolita?

I. Książę August Medycejski podniósł na sejmie elekcyjnym i w stołecznej karczmie "Rzym" konieczność uporządkowania działu umów międzynarodowych - według niego należy dla zachowania porządku wypowiedzieć, przenieść i zarchiwizować traktaty, które w wyniku upadku wielu państw stały się nieaktualne. W propozycji Księcia Jegomości znalazły się umowy z Niderlandami, La Palmą, Tyrencją, Wielką Polondią, Nordią, Burbonią i Estellą.

II. Rektor Uniwersytetu Krakowskiego Hieronim Sieniawski został powołany (jeszcze przez patriarchę Leona III) biskupem krakowskim. Patriarcha Sykstus IV wydał bullę regulującą nowy podział administracji Kościoła Rotryjskiego w Rzeczypospolitej: archidiecezja gnieźnieńska, diecezja wileńska oraz nowo erygowana diecezja krakowska. Szlachta ma zająć się na najbliższym sejmie problemem finansowania Kościoła - czy i ile dochodu mają przynosić Kościołowi księstwa duchowne (Księstwa Warmińskie i Siewierskie).

III. W Rzeczypospolitej toczą się również dyskusje o obecnym stanie Vaarlandu i mikroświata: upadku La Palmy, sytuacji w Surmenii, Skarlandzie i regencji w Agurii. 

IV. Rzeczpospolita bierze aktywny udział w konkursie Our Sound 2016 - Trizondal. Finałowe starcie toczy się pomiędzy dwoma utworami: Nalivaymo brattia, Dumka na dwa serca