sobota, 17 grudnia 2016

Wolna Elekcja w Rzeczypospolitej


Sześciomiesięczna kadencja Jego Królewskiej Mości Sebastiana Januarego (Sebastian von Tauer) dobiegła końca. Prymas Korony i Litwy Ksawery van Berden zwołał całą szlachtę pod Wolę na obrady Sejmu Elekcyjnego, który wyłoni następcę ustępującego monarchy. 

Zgodnie z prawem każdy szlachcic ma prawo ubiegać się o koronę. Również zagraniczni książęta, królowie i arystokraci mogą starać się o wybór, jeśli ich kandydatura zostanie zaakceptowana przez byłego króla.