poniedziałek, 4 lutego 2019

Konrad Jakub, rex Poloniae novus!


Electio Regis Liberta
Conradus Iakobus, rex Poloniae et magnus Dux novus!


Sejm Elekcyjny zgromadzony pod Warszawą dokonał wyboru Konrada Jakuba, króla baridajskiego, na nowego króla Polskiego i wielkiego xięcia litewskiego!

Kandydat zdobył trzynaście spośród czternastu głosów szlachty, która stawiła się na Sejm. 

Oby jego panowanie zapisało się złotymi zgłoskami na kartach kronik Korony i Litwy!

Vivat Rex!