sobota, 20 lipca 2013

Rzeczpospolita Szlachecka nadzieją na lepsze jutro!

Co byście powiedzieli Państwo na nieskrępowaną wolność słowa? Nie tylko tą w życiu prywatnym, czy nawet w mediach, ale w życiu publiczno-politycznym? A nawet więcej! Czy chcieliby Państwo poczuć prawdziwą wolność wyrażającą się w liberum veto, w przyzwoleniu na rokosz, czy w prawie do wyboru króla? To wszystko będzie możliwe tylko w Rzeczypospolitej Obojga Narodów - mikronacji opierającej się na realnej I Rzeczpospolitej. Król tejże mikronacji Karol I Radziwiłł 14 lipca zawezwał do nowego początku, który ma nadać Najjaśniejszej unikalny blask, zgodny z historycznym oryginałem. Wygłosił 10 postulatów, które mają przyczynić się do realizacji Rzeczypospolitej Szlacheckiej:

"Wzywamy was wszystkich, szlachto i obywatele, abyście w ramach tej Konfederacji radzili, w którą stronę podążyć ma Ojczyzna Nasza. My zaś z naszej strony proponujemy:
1) Ażeby prawo wszelakie Rzeczypospolitej jako nieadekwatne dla Niej uchylić;
2) Ażeby moc Artykułom henrykowskim powrócić i z nich fundament praw wszelakich poczynić;
3) Ażeby elekcyjność tronu przywrócić;
4) Ażeby stanowość społeczeństwa wprowadzić;
5) Ażeby szlachcie Naszej przywileje wszelakie, jako to liberum veto, neminem captivabimus, a takoż i wyłączne prawa polityczne i inne zatwierdzić;
6) Ażeby Polakom i Litwinom przyzwolić na takowe urządzenie ich krajów, które by w poszanowaniu miało ich tradycje, bez niewolenia ich bez potrzeby prawem ogólnym Rzeczypospolitej
7) Ażeby posłowie na Sejm instrukcje otrzymywali na sejmikach;
8) Ażeby każdy stan wedle swego prawa się sądził;
9) Ażeby pełnię władzy rozporządzającej miał król;
10) Ażeby gospodarce i wojsku większe nadać znaczenie poprzez odpowiednie tych dziedzin urządzenie."

Pierwsze obrady Konfederacji zawiązanej przez szlachetnych senatorów Markosa Viktorjosigosa oraz Augusta Medyceusza mają odbyć się już niebawem. Na pierwszy ogień pójdą Artykuły Henrykowskie.

Wstąp już teraz do Rzplitej, zostań szlachcicem i ciesz się pełną wolnością!

piątek, 19 lipca 2013

Konfederacja przejmuje władzę.

W Rzeczypospolitej Obojga Narodów władzę przejęła Konfederacja Kijowska. Sytuacja w państwie nie jest zbyt ciekawa. Ponoć kryzys mikronacyjny to tylko wymysł, ale nie ulega wątpliwości, że wiele państw boryka się z problemem aktywności. W Koronie i Litwie kwestią trudnej sytuacji zająć się ma zwołana na Ruś konfederacja. 

Dnia 10 lipca król Karol I Józef ogłosił stan wyjątkowy na mocy swoich konstytucyjnych uprawnień. Wszyscy aktywni obywatele i mieszkańcy skupili się wokół Konfederacji, której król jegomość powierzył władzę ustawodawczą i decyzyjną co do nowego kształtu państwa.

Rzeczpospolita zgodnie ze wstępnymi ustaleniami konfederatów ma bardziej przypominać twór historyczny niż dotychczas. Przywrócone mają zostać przywileje szlacheckie wraz z liberum veto i monarchią elekcyjną. Dominującą rolę w państwa ma posiadać szlachta, a najważniejszym dokumentem regulującym ustrój państwa ma być oryginalna treść Artykułów Henrykowskich dostosowana do mikronacyjnych warunków. Z tego co już wiadomo, wstępny tekst Artykułów jest gotowy.

Król jegomość zapowiada, że Konfederacja, jako obecny parlament, przyjąć ma lub zreformować akty prawne na wzór XVII- XVIII- wiecznej Rzeczypospolitej.