wtorek, 1 grudnia 2015

Habemus Regem!


HABEMUS REGEM!


Zakończyła się elekcja! Eminencja Prymas dziś o godzinie 17:20 ogłosił, że szlachta wybrała Sebastiana von Tauera na następcę Marka Pawła. Kadencja nowego króla zakończy się 01.czerwca 2015.

Król-elekt Sebastian von Tauer otrzymał osiem głosów. Książę Kosma Piotr Medyceusz jeden oraz jeden poseł wstrzymał się od oddania głosu. Nowemu monarsze życzymy owocnego i spokojnego królowania!

poniedziałek, 30 listopada 2015

Czy ktoś widział interrexa?

"Całe niedzielne popołudnie, wieczór, noc i ranek zszedł na bezskutecznym poszukiwaniu Prymasa. Już porzucono nadzieję na celowość dalszych poszukiwań, gdy nagle na pole elekcyjne dotarła wieść jakoby widziano Jego Eminencję w Klasztorze Ojców Kapucynów na Miodowej. Podobno Ksiądz Prymas korzystając z bytności w Warszawie postanowił zwizytować ony przybytek Boży i jeszcze w piątek wieczorem udał się na Miodową. Ojczulkowie obaczywszy Prymasa u bram z tak wylewną gościnnością wystąpili co do dziś Jego Eminencja nie może dojść do siebie i przeto pozostał w gościnie. Zakonnicy pod mur postawieni przez szlachtę, obiecali co odstawią Prymasa na elekcję jak tylko lepiej się poczuje." - taki narracyjny opis przedstawił Mikołaj Hryczowicz, bo Prymas zginął!

Prymas Rzeczypospolitej Obojga Narodów to niezwykle ważna persona, zarówno w dobie bezkrólewia, jak i dla narracji klimatycznej. Prymas zostaje interrexem w chwili opróżnienia tronu, zwołuje sejm elekcyjny i przeprowadza elekcję. Leonardo Mario Dreder otworzył obrady sejmu elekcyjnego 18. listopada, a ostania wypowiedź Eminencji Kardynała pochodzi z 26. listopada. Dane forumowe informują, że Eminencja Dreder widziany był na forum wczoraj o godzinie 22:48. Mimo to nie zarządził głosowania, a szlachta zaczyna się poważnie niepokoić.

Pycha Rotrii?

Państwo Kościelne Rotria po ogłoszeniu secesji od Imperium Skarlandzkiego przeniosło się na Forum Wolnych Narodów razem z Niderlandami. Ostatni post pochodzi z dnia 20. listopada i jest notą Kanclerza Wielkiego Karola Radziwiłła, która informuje o wolnej elekcji w Rzeczypospolitej. Jegomość Kanclerz nie doczekał się odpowiedzi. Na rotryjskim forum można dotrzeć do danych o liczbie duchownych - jest ich obecnie trzech: JŚ Benedykt, kard. Dreder i kard. von Oranje-Nassau. Eminencja Dreder oprócz w Rzeczypospolitej służy również w Trizondalu, Eminencja van Oranje-Nassau w  ojczystych Niderlandach, Surmenii i Skarlandzie. 

Rotria i jej ideały już dawno temu upadły. Pierwszy Święty Sobór Rotryjski miał ją uratować, ale chyba nie spełnił swojego zadania. 

Czy kardynał Dreder tak bardzo lekceważy sobie przyjaciół w Rzeczypospolitej, którzy mimo licznych zawirowań w Stolicy Pawłowej nie opuścili Państwa Kościelnego? Czy Eminencja Prymas grzeszy pychą i uważa, że Rzeczpospolita mimo wyraźnego "olewania" jej potrzeb będzie nadal wiernie stać przy Rotrii?

Niech wygra niderlandzki kandydat?

Rotria i Niderlandy są blisko z sobą powiązane, wynika to choćby z faktu, że dzielą wspólną przestrzeń publiczną, dodatkowo jeden z członków Kolegium Kardynalskiego jest Niderlandczykiem i członkiem niderlandzkiej rodziny królewskiej. Może Eminencja Prymas chce wymusić na szlachcie poparcie dla króla Wilhelma II i dlatego zwleka z rozpoczęciem głosowania? Wszak zawsze można pomóc staremu przyjacielowi i zrobić mu niewielką przysługę.

Śmieszne argumenty króla Wilhelma.

Król Wilhelm II, jeden z czterech kandydatów do korony, zwraca uwagę na to, jak ważnym jest, żeby wybór szlachty padł na wyznawcę religii rotryjskiej: "Radzimy, by szlachta zastanowiła się dobrze, czy aby święta korona nie będzie przeszkadzać ewentualnemu Królowi oraz czy miecz, który ma służyć obronie Kościoła, rzeczywiście będzie do tego użyty i wreszcie, czy potrzebujecie, Drodzy Panowie, Króla, który wraz z Kościołem iść będzie ramię w ramię i zachowywać katolicką tradycję, czy może takiego, który być może powie <<Bawcie się w to sami>>, gdy Wy będziecie się radować z Bożych świąt. Podejmijcie nad tym refleksję." Jeśli król Wilhelm rozumie przez słowo Kościół Rotrię, to niestety przyszły monarcha nie ma za bardzo czego bronić i z czym iść ramię w ramię, no chyba, że nasz przyszły król zagustuje w trupach. 

Jeśli nie Rotria, to co?

Rotria spełniała w Rzeczypospolitej (prawie) od zawsze rolę realnego Kościoła Katolickiego w I. historycznej Rzeczypospolitej. Jednak skoro Rotria padła, kto lub co miał(o)by przejąć tę rolę? 

Szlachta już niegdyś o tym debatowała. Pojawiły się pomysły utworzenia Kościoła narodowego (jak za czasów króla Michała III), renegocjacji konkordatu, na mocy którego prymasem zawsze zostawałaby osoba rzeczywiście powiązana z Rzecząpospolitą, a nie mikronauta z zewnątrz. Obecnie mamy również Kościół Obediencji Galicyjskiej w Skarlandzie. 

Obecnie, ujmując całą sprawę praktycznie, nic nie trzyma nas, ani nie wiąże z Rotrią, oprócz trochę głupiego sentymentu i tradycji. 

Więc, gdzie jest prymas?

Na koniec proszę wszystkich, którzy przeczytali ten artykuł, a posiadają może wiedzę na temat bytności Emiencji Prymasa, o informacje. Każda wskazówka jest na wagę złota!

sobota, 28 listopada 2015

Car, Holender, Piast i Medyceusz, czyli elekcja w RzeczypospolitejW Rzeczypospolitej Obojga Narodów trwa elekcyjna gorączka. 18. listopada 2015 roku prymas  i interrex Leonardo Mario kard. Dreder otworzył obrady Sejmu, który ma dokonać wyboru kolejnego, już piętnastego w siedmioletniej historii Rzeczypospolitej monarchy. Przyszły król Polski i wielki książę Litewski będzie musiał sprostać wysokim standardom, jakie zostały wytyczone za panowania Marka Pawła, który między innymi rozpoczął prace nad zautomatyzowanym systemem gospodarczym. 

Na pole elekcyjne zjechało dziesięciu panów braci, o koronę i sześciomiesięczną kadencję ubiega się czterech kandydatów. Każdy z nich przybywa z lepszymi lub gorszymi argumentami.

Car Abachazji Tomasz Bagrat

Kandydatura, która wzbudziła najwięcej kontrowersji, z pewnością należy do cara Abachazji Tomasza Bagrata. Jego Carska Mość chce zaimponować panom braciom programem złożonym z krótkich, lakonicznych sześciu punktów. Są to: wprowadzenie w Rzeczypospolitej piłki nożnej, organizacja imprez, rozwój floty, comiesięczna lista aktualnych obywateli, comiesięczne statystyki aktywności, utworzenie Korpusu Kolonialnego i Instytutu Kartografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego Carska Mość ma niewielkie (lub bądźmy szczerzy, żadne) szanse na zwycięstwo. Najlepiej chyba tę kandydaturę skomentował Mości Ivan von Lichtenstein: "Nie chodzi o to iloma państwami [się] włada, wszakże król będący władcą kilku państw może przynieść także i korzyści, wymianę kulturową na przykład, ale chodzi o to JAK włada, a ja myślę że nie chcemy Abachazji w Rzeczpospolitej."

Król Niderlandów Wilhelm II

Podskarbi Wielki Koronny Mikołaj Godziemba Hrychowicz tak skomentował wystąpienie Jego Królewskiej Mości na Sejmie Elekcyjnym: "Jego Królewska Mość Wilhelm II wygłosił piękną mowę, która wielu urzekła jako i mnie prawie. Każden usłyszał, co usłyszeć chciał, a miłe to uszom naszym było. Jeno jako szacunek wielki do Jego Królewskiej Mości mam, to każden wie, co Niderlandy nie stoją tulipanami, tedy wizja złotego wieku co przed Rzeczpospolitą stoi, też jeno jest obietnicą. [...]". Niderlandzki monarcha zaproponował szlachcie między innymi: współpracę militarną między Rzecząpospolitą a Królestwem, wspólne manewry wojskowe, rozwój Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych ośrodków kultury. Prawda jest jednak taka, że same Niderlandy borykają się z licznymi problemami, może więc warto najpierw posprzątać własne podwórze?

Sebastian von Tauer

Kandydat-Piast, Hetman Wielki, Wojewoda Inowrocławski, Herold Wielki i Podkomorzy Wielki. Zasłużony dla Rzeczypospolitej żołnierz, który wykazał się szczególnie na polu administracji wojskowej i oddaniu w v-Rzeczypospolitej klimatu i charakteru armii z czasów I. Rzeczypospolitej. Należy z całą pewnością do grona dwóch wybrańców, który mogą cieszyć się największym poparciem szlachty. Mość von Tauer w swoim programie mówi o aktywizacji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej, szeroko pojętym rozwoju kultury, organizacji wydarzeń narracyjnych (jak np. polowania). Hetman chce także uczynić z potyczek wojskowych i szlacheckich rodzaj sportu narodowego, pragnie również wprowadzić księgi notarialne dla największych miast Obojga Narodów.

Książę Kosma Piotr Medyceusz

Drugi kandydat, który może cieszyć się największym poparciem. Przedstawił najobszerniejszy program, w którym mówi między innymi o aktualizacji i odświeżeniu strony głównej oraz forum, aktywizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadzeniu Rzeczypospolitej do MUP, opracowaniu vademecum dla nowych mieszkańców, wprowadzeniu instytucji mentora, rozwoju współpracy z państwami Vaarlandu i Antyry oraz o zhołdowaniu Hospodarstwa Mołdawskiego, które miałoby stać się kolejnym motorem aktywności oraz narracji, a także miałoby stanowić alternatywę dla zwolenników "kolonializmu Rzeczypospolitej". Jak dotąd kłopot szlachcie sprawiło v-wyznanie księcia, który nie przynależy do żadnej grupy/Kościoła. Sam książę nie widzi jednak w tym niczego, co mogłoby uniemożliwić mu dobre sprawowanie obowiązków królewskich i nie zamierza w jakikolwiek sposób utrudniać działalności Kościoła Rotryjskiego na ziemiach Rzeczypospolitej, gdyby został wybrany na króla. 

Szlachta powinna mądrze wybrać, tedy życzmy Panom Braciom dobrego pomyślunku i rozeznania, a zwłaszcza tego, by kierowali się przede wszystkim dobrem Ojczyzny!