sobota, 17 grudnia 2016

Wolna Elekcja w Rzeczypospolitej


Sześciomiesięczna kadencja Jego Królewskiej Mości Sebastiana Januarego (Sebastian von Tauer) dobiegła końca. Prymas Korony i Litwy Ksawery van Berden zwołał całą szlachtę pod Wolę na obrady Sejmu Elekcyjnego, który wyłoni następcę ustępującego monarchy. 

Zgodnie z prawem każdy szlachcic ma prawo ubiegać się o koronę. Również zagraniczni książęta, królowie i arystokraci mogą starać się o wybór, jeśli ich kandydatura zostanie zaakceptowana przez byłego króla. 

sobota, 18 czerwca 2016

Nowa Kancelaria JKM Sebastiana Januarego


Jego Królewska Mość Sebastian January powołał 15 czerwca br.  nowy skład Kancelarii Królewskiej, która ma wesprzeć jego działania na polu polityki zewnętrznej i wewnętrznej.Hieronim Sieniawski, biskup krakowski 

Objął urząd kanclerza wielkiego, co oznacza, że stanie na czele Kancelarii i będzie wspierał Króla Jegomościa w prowadzeniu polityki zagranicznej i innych sprawach, w którym Jego Mość poprosi Ekscelencję Sieniawskiego o radę. Biskup krakowski zastąpił na urzędzie Jaśnie Oświeconego Księcia Karola Radziwiłła.
Marek Wiktorowicz Zep, książę kurlandzki

Objął urząd podskarbiego wielkiego, co wiążę się z administracją Skarbu Królewskiego, prowadzeniem Księgi Ziemian i monitorowanie przepływu pieniędzy. Jaśnie Oświecony Książę zastąpił na urzędzie Mikołaja Hrychowicza.

Mikołaj Hrychowicz, wojewoda krakowski

Objął urząd Hetmana Wielkiego, a co za tym idzie, pieczę nad wojskami Rzeczypospolitej. Na urzędzie zastąpił Jaśnie Oświeconego Księcia Marka Wiktorowicza Zepa. 

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Habemus Regem!


Wolna elekcja w Rzeczypospolitej dobiegła końca. 
Szlachta powierzyła koronę polską i mitrę wielkoksiążęcą
wojewodzie bydgoskiemu
Sebastianowi von Tauerowi,
który zdobył jednogłośne poparcie szlachty, pokonując tym samym
swojego jedynego kontrkandydata z dalekiej Abachazji
Tomasza Bagrata Dostojowskiego.

Zwycięstwo imć pana von Tauera nie powinno dziwić. W poprzedniej kadencji pan wojewoda królował pod imionami Sebastiana Januarego. Wszyscy wierzą, że kolejne sześć miesięcy okaże się również owocne jak poprzedni okres.


czwartek, 9 czerwca 2016

Dwóch pretendentów i jeden tronSejm elekcyjny pod Warszawą obraduje. Szlachta przyjęła już Pacta Conventa. Wczoraj Eminencja Interrex zarządził zgłaszanie kandydatur do tronu. Jak dotąd o koronę i sześciomiesięczne urzędowanie na Zamku Królewskim ubiega się dwóch pretendentów, którzy stają po raz drugi naprzeciwko siebie w elekcji. 

Sebastian von Tauer

Wojewoda bydgoski ubiega się o ponowny wybór. Dał się poznać szlachcie jako dobry administrator, organizator i animator przedsięwzięć narracyjnych. Nic więc dziwnego, że cieszy się powszechnym poważaniem. W ostatniej listopadowej elekcji stanął naprzeciwko księcia Kosmy Medyceusza, król  Niderlandów Wilhelma II oraz cara Abachazji Tomasza Bagrata.


Tomasz Bagrat Dostojewski

Nosi tytuły księcia Abachazji, wielkiego księcia Bałmucji, margrabiego Lisendorffu, działa w Brodrii, Bialenii i wspomnianej Abachazji. Podobnie jak wojewoda bydgoski również startował w ostatniej listopadowej elekcji, jednak w przeciwieństwie do Mości von Tauera z mizernym skutkiem. Wszystko wskazuje na to, że abachaski pretendent przekreślił już swoje szanse: "[...] Co się tyczy pytania o RON. A czy istnieje Królestwo Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego czy Rzeczpospolita Obojga Narodów?". Szlachtę oburzyło niby niewinne pytanie. Mości Pan Mikołaj Hrychowicz skomentował: "Na Boga, jak Wasza Wysokość chce panować w kraju, o którym tak mało wie ? [...]", a Mości Pan Aleksander Trzaska-Chojnacki dodał: "Obawiam się, że jaka wiedza, takie będą rządy".

Co słychać na kurczącym się Vaarlandzie?

I. Skarland
W Skarlandzie od 07 kwietnia 2016 roku toczy się debata nad przyszłością państwa. Niestety dyskusja nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem wśród Skarlandczyków i jak dotąd nie przyniosła żadnego obiecującego pomysłu. Pojawiły się nawet głosy, które przemawiają za likwidacją Skarlandu. 

II. Aguria
Regent Królestwa Agurii Aleksander Petrowicz Catalan rozpoczął dyskusję na temat przyszłości państwa. W przeciwieństwie do Skarlandu w Agurii wzbudziła ona zainteresowanie swoich obywateli.

III. Księstwo Antwerpii
Strona Państwa Kościelnego Rotria, które jest suwerenem Antwerpii, cały czas pozostaje zawieszona.

IV. Królestwo Belgii
Państwo faktycznie nie istnieje.

wtorek, 7 czerwca 2016

Wolna elekcja w Rzeczypospolitej


Dnia 30 maja 2016 roku odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie ostania audiencja JKM Sebastiana Januarego, którego sześciomiesięczna kadencja na tronie dobiegła końca. Zgodnie z tradycją następnego dnia Król Jegomość złożył w Skarbcu koronę Chrobrego, jabłko, berło oraz miecz Szczerbiec. W tej uroczystej chwili towarzyszyli Królowi: Pan Hetman Marek książę z Zepów, Pan Kanclerz Karol książę z Radziwiłłów oraz Jegomość Pan Podskarbi Mikołaj Hrychowicz.

Dnia 02 czerwca Jego Eminencja Prymas i Arcybiskup Gnieźnieński Severino Castiglioni zwołał szlachtę na sejm elekcyjny. Na polu elekcyjnym stanęły poczty jedenastu panów braci. Mimo chwilowego zniknięcia Eminencji Interrexa w związku z konklawe w Rotrii po abdykacji Leona III, Sejm obradował bez przeszkód. Szlachta ułożyła Pacta Conventa, co jest widomym znakiem, że niedługo zostanie zarządzone zgłaszanie kandydatur do tronu królewskiego i wielkoksiążecego. 


Czym jeszcze żyje Rzeczpospolita?

I. Książę August Medycejski podniósł na sejmie elekcyjnym i w stołecznej karczmie "Rzym" konieczność uporządkowania działu umów międzynarodowych - według niego należy dla zachowania porządku wypowiedzieć, przenieść i zarchiwizować traktaty, które w wyniku upadku wielu państw stały się nieaktualne. W propozycji Księcia Jegomości znalazły się umowy z Niderlandami, La Palmą, Tyrencją, Wielką Polondią, Nordią, Burbonią i Estellą.

II. Rektor Uniwersytetu Krakowskiego Hieronim Sieniawski został powołany (jeszcze przez patriarchę Leona III) biskupem krakowskim. Patriarcha Sykstus IV wydał bullę regulującą nowy podział administracji Kościoła Rotryjskiego w Rzeczypospolitej: archidiecezja gnieźnieńska, diecezja wileńska oraz nowo erygowana diecezja krakowska. Szlachta ma zająć się na najbliższym sejmie problemem finansowania Kościoła - czy i ile dochodu mają przynosić Kościołowi księstwa duchowne (Księstwa Warmińskie i Siewierskie).

III. W Rzeczypospolitej toczą się również dyskusje o obecnym stanie Vaarlandu i mikroświata: upadku La Palmy, sytuacji w Surmenii, Skarlandzie i regencji w Agurii. 

IV. Rzeczpospolita bierze aktywny udział w konkursie Our Sound 2016 - Trizondal. Finałowe starcie toczy się pomiędzy dwoma utworami: Nalivaymo brattia, Dumka na dwa serca