sobota, 30 czerwca 2018

Wolna ElekcjaSześciomiesięczna kadencja JKM Jerzego III (Maurycy Orański) dobiegła końca. Szlachta Rzeczypospolitej powoli szykuje się do wyboru nowego króla. Na dniach Jego Ekscelencja Ksawery van Berden, arcybiskup gnieźnieński i interrex, powinien zwołać Sejm Elekcyjny.

Zgodnie z prawem każdemu szlachcicowi przysługuje czynne i bierne prawo udziału w wyborze monarchy. Również zagraniczni kandydaci mogą spróbować swych sił, o ile ich kandydatura zdobędzie akceptację ustępującego króla. 

sobota, 2 czerwca 2018

III Gonitwa KrólewskaOgłaszamy, że w dniach 9 -10 czerwca odbędzie się III Gonitwa Królewska. Zgłoszenia od jeźdźców przyjmujemy do dnia 8 czerwca [TUTAJ]. Każdy uczestnik przy zgłoszeniu musi zaprezentować swego wierzchowca, na którym będzie brał udział w wyścigu. Zmagania będą się odbywały na trasie Warszawa-Kraków-Lwów.

Gonitwa rozgrywana będzie jak obie poprzednie na zasadzie punktów kontrolnych, w których trzeba się stawić w określonym czasie. Wynik łączny jest sumą wszystkich strat czasowych na każdym punkcie kontrolnym. Klasyfikacja jeźdźców odbywa się według docierania ich na poszczególne punkty kontrolne. Dokonuje się tego poprzez wpis w odpowiednim miejscu wyznaczonym na forum, gdzie znajduje się punkt kontrolny. Punktami kontrolnymi będę miasta w Koronie. Dotarcie przed wyznaczonym czasem na punkt kontrolny jest równoznaczne z otrzymaniem kary czasowej , która zostanie wliczona w łączny czas jazdy. Kary czasowe wyglądają następująco:


  • do 10 minut wcześniej- Kara czasowa 30 minut
  • do 1 godziny- Kara czasowa 180 minut
  • do 3 godzin- Kara czasowa 300 minut
  • ponad 3 godziny oznacza dyskwalifikację.

Wyznacznikiem czasowym jest czas ustawiony na forum. Gonitwę wygrywa ten, kto będzie miał najmniejsze straty czasowe po dotarciu do mety.

Wyścig z pewnością nie raz wymagać będzie od Waszmościów nadludzkiej siły i zręczności, dlatego ustanawiamy do tego odpowiednie nagrody. Zaś by nie obciążać skarbu państwa wypłacimy je z własnej szkatuły i tak, za: 


  • I miejsce - 35 000 DPL
  • II miejsce - 25 000 DPL
  • III miejsce - 15 000 DPL

Pozostałym uczestnikom, którzy dotrą do mety przyznamy nagrody pocieszenia po 1 000 DPL.


/-/ Jerzy III, Rex