poniedziałek, 1 stycznia 2018

Nowa Kancelaria Jego Królewskiej Mości Jerzego III

Jego Królewska Mość Jerzy III powołał dziś, wraz z Nowym Rokiem, swoją Kancelarię - odpowiednik rządu w Rzeczypospolitej. 

Na czele Kancelarii, jako Kanclerz Wielki, stanął Wilhelm Orański, który odpowiadać będzie za sprawy wewnętrzne i zagraniczne. 

Buława hetmańska pozostała bez zmian w ręku JOX Sebastiana von Tauera

Podskarbim Wielkim, który odpowiada za sprawy finansowe, podatki i po części za system gospodarczy PIAST, został Hubert Szablarczyk-Hrychowicz, który jak dotąd nie piastował żadnego urzędu ministerialnego. 

Pieczęć Kuratora Wielkiego, który jest odpowiedzialny za kulturę, naukę oraz Uniwersytet Krakowski, pozostała bez zmian przy Stanisławie von Tauerze.