poniedziałek, 19 listopada 2018

Przemówienia Król Jegomości Augusta V i kanclerza jego Augusta Medycejskiego z okazji dekady istnienia Rzplitej


Przemówienia wygłoszone na wczorajszym Balu z okazji 10-lecia Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Króla Augusta V i kanclerza Augusta Medycejskiego.

Król Jegomość August V, król Polski i wlk. x. litewski


Mości Panowie! Piękne Białogłowy! Szanowni Goście! Wasze Ekscelencje! Czcigodni!

Zaiste, wspaniałą dziś uroczystość przeżywamy! Nie będzie dane bowiem żadnemu z nas przeżyć drugi raz dwóch tak ważnych rocznic w tym samym miesiącu — stulecia i dziesięciolecia zarazem. Radujmy się i świętujmy więc, póki ta niepowtarzalna chwila złączenia dwóch równie niepowtarzalnych rocznic trwa.

Musimy szczerze powiedzieć, że patrząc na Was, Dostojni, patrząc na zgromadzonych tu, wcale nie pomyślelibyśmy, że mikroświat właśnie przeżywa ciężki kryzys. Powiemy więcej — wasz widok napawa Nas optymizmem. I wiarą, że kryzys ów będzie tylko przejściowy. Przybyliście bowiem tu z najróżniejszych stron mikroświata i nie ma znaczenia to, że nie ze wszystkich — ważne, że przybywszy tu, zapomnieliśmy o wszystkim, co nas dzieli, a przypomnieliśmy sobie o wszystkim, co nas łączy. 

Wierzymy, że z takim nastawieniem można zmienić mikroświat. Zmienić go tak, by z niejasnej, ciemnej drogi, którą idąc, ciągle się upada, a którą teraz Pollin kroczy, przeszedł na drogę prowadzącą do rozwoju i dobrobytu.

Wielu mikronautów opuszcza mikroświat, tylko dlatego, że w pewnym momencie zdają sobie sprawę, że uczestniczenie w tej zabawie jest bezsensowne i nic nie daje im w prawdziwym życiu - realu. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy naprawdę nie warto przeżywać takich pięknych chwil i budować to, czego w prawdziwym życiu nie można budować? Odpowiedź pozostawiamy Wam, ale osobiście sądzimy, że mikroświat - przynajmniej ten polski - to najlepiej zagospodarowany kawałek internetu, z czego powinnyśmy być wszyscy dumni. Spójrzcie na Rzeczpospolitą - wirtualną, i Rzeczpospolitą Obojga Narodów - tą realną, tą która upadła. Przecież to antonimy! Noszą taką samą nazwę, pierwsza wzoruje się na drugiej, a mimo to są swoimi zupełnymi przeciwieństwami. To dlatego, że w realu nigdy nie wytworzylibyśmy takiego klimatu, takiej uczciwości, takiego ogromu przywilejów dla obywateli, a jednocześnie takiego szacunku do władzy. W mikroświecie natomiast to się udało.

Na koniec Naszego przemówienia, pozwólcie Nam wznieść jeszcze jeden toast, mamy nadzieję, że jeszcze nie ostatni. Vivat Pollin! Niech żyje polski mikroświat! 

Dwustulecia niepodległości Polski nie będzie Nam dane świętować... Ale kto wie, może niektórzy z nas dotrwają do stulecia powstania mikroświata?

August Medycejski, kanclerz wielki Rzeczypospolitej

Wasza Królewska Mość! Panowie Bracia! Czcigodni a Szacowni Goście!

Oto przyszło nam świętować dekadę istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dziesięć lat, w trakcie których Res Publica ugruntowała swoją obecność na arenie mikronacynej. Dziś niepodobnym byłoby wyobrażenie sobie polskiego v-świata bez Korony i Litwy. Kraj nasz, Patria Szlachecka, nie zostałaby tym, czym jest obecnie, gdyby nie zaangażowanie licznych osób od czasów najdawniejszych aż po Konfederację Kijowską i dzień dzisiejszy. 

Aurea Libertas — Złota Wolność, wyróżnia naszą Ojczyznę, w której każdy zaiste ma równe szanse, ubiegając się choćby o królewską koronę. W jakim innym zakątku mikroświata funkcjonuje taki ustrój, w którym obywatele współdecydują o polityce i biorą wspólną odpowiedzialność za te decyzje, a jednocześnie panuje szacunek dla uświęconej monarchii? 

Wielkim osiągnięciem było niewątpliwie napisanie przez niezastąpionego księcia Marka Wiktorowicza Zepa systemu gospodarczego PIAST. Od czasów gospodarki i wojskowości narracynnej na forum przeszliśmy do latyfundiów i oddziałów wojskowych funkcjonujących w skryptach. 

Również kultura nie pozostaje u nas w tyle. Książę Karol Radziwiłł i jego słynny dramat Ars moriendi, syn jego Samuel Radziwiłł, który prowadzi Merkuriusza Polskiego, książę Sebastian von Tauer, autor wierszy i satyr, a do tego wielu innych twórców poezji i kronik. 

Przez dziesięć lat udało się na wytworzyć stabilny system polityczny, gospodarczy i wojskowy, a i klimat się nam całkiem udał, który za królowania Mikołaja I wzbogacił się o Księstwo Urbino. Z tego miejsca pozdrawiam Urbińczyków obywateli Książąt Zepów. 

Niewątpliwie w mikronacjach najpiękniejsze jest to, że budują je różne osobowości. W Koronie i Litwie każdy znajduje swoje miejsce i dzięki temu każdy na przestrzeni dekady, nawet jeśli jego imię zaginęło w mrokach dziejów, pozostawił cegiełkę, na której zbudowano ten gmach — Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Na zakończenie życzę Waszej Królewskiej Mości, Panom Braciom i Czcigodnym Gościom udanej a przedniej zabawy, a Rzeczypospolitej kolejny dziesięciu lat!

czwartek, 8 listopada 2018

08 listopada 2018 — 10 lat Rzeczypospolitej

8 XI 2008 — 8 XI 2018

Dziesięć lat Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Kilka faktów z historii i współczesności Korony i Litwy: 

 1. Pierwszy (wirtualny) król Polski i wielki książę litewski nosił imię August IV (obecnie: August Medycejski). Obecny król Polski i wielki książę litewski nosi imię August V (przed elekcją: Stanisław von Tauer).
 2. Przez dziesięć lat na tronie w Warszawie zasiadało 14 różnych osób. 
 3. Najdłużej sprawującym królewską władzę był August Medycejski (dwukrotnie jako August IV i raz jako August Ludwik II), który panował przez łącznie 569 dni. Na drugim miejscu znajduje się Marek Wikrotoricz Zep z łączną liczbą 513 dni panowania (trzykrotnie jako Marek Paweł). Na trzecim miejscu znalazł się Karol Radziwłł, który panował łącznie 467 dni (jako Karol I Józef i Karol II). Najkrócej panującym był natomiast Michał II August, który zasiadał na tronie tylko przez 17 dni.
 4. Pierwszym kanclerzem Rzeczypospolitej został kardynał Rambazi (późniejszy Jan IV), obecnym kanclerzem jest August Medycejski.
 5. Rzeczpospolita przez dziesięć lat swojej historii należała do Organizacji Polski Mikronacji, Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Rady Kontynentu Vaarlandzkiego (państwo założycielskie wraz ze Skarlandem i Agurią) i Wielkiej Biblioteki Współpracy (państwo założycielskie razem z Wielką Polondią).
 6. W całej historii Rzeczypospolitej tylko trzy kobiety zostały królowymi (małżonkami królów), a były to: Victoria di Gautier (żona Augusta IV), Sidonia Zamoyska (żona Jerzego II), Eleonora Skaralndzka (żona Marka Pawła i suwerenna królowa Skarlandu).
 7. Rzeczpospolitą współtworzyło ponad 321 użytkowników, którzy są autorami ponad 38000 postów (dane oparte tylko na obecnym forum).
 8. Rzeczpospolita razem ze Skarlandem, Nordią, Francją i Wielką Polondią utworzyła Nowy Kontynent, z czasem nazwany Estellą lub Vaarlandem. Spośród krajów pierwotnie współtworzących Nowy Kontynent do dziś przetrwała tylko Rzeczpospolita.
 9. Rzeczpospolita dysponuje własnym system gospodarczym PIAST, którego twórcą jej książę Marek Wiktorowicz Zep. W systemie można zakładać i rozwijać majątki szlacheckie, kupować kamienice w miastach, zakładać manufaktury i rekrutować prywatne oddziały wojskowe. 
 10. W ciągu swojej historii Rzeczpospolita angażowała się dyplomatycznie (i/lub wojskowo) w cztery duże konflikty: skarlandzką wojnę sukcesyjną, która doprowadziła do osadzenia na tronie w Walencji Eleonory de Medici, konflikt z Nordią, który doprowadził do czasowego zerwanie stosunków na linii Warszawa-Nordheim, konflikt z Samundą, która chciała zająć terytoria Estonii oraz w wojnę domową w Kugarii.

STO LAT RZECZPOSPOLITEJ!

piątek, 20 lipca 2018

Habemus Regem!

16 lipca 2018 roku Jego Ekscelencja Ksawery van Berden, prymas Korony i Litwy, ogłosił, że szlachta wybrała na króla i następcę Jerzego III JW Stanisława von Tauera, syna księcia Sebastiana von Tauera, który zasiadał na tronie już dwakroć pod imionami Sebastiana Januarego. 

Nowy monarcha przyjął imię Augst V

Koronacja odbędzie się w niedzielę 22 lipca w Katedrze Wawelskiej. 

sobota, 30 czerwca 2018

Wolna ElekcjaSześciomiesięczna kadencja JKM Jerzego III (Maurycy Orański) dobiegła końca. Szlachta Rzeczypospolitej powoli szykuje się do wyboru nowego króla. Na dniach Jego Ekscelencja Ksawery van Berden, arcybiskup gnieźnieński i interrex, powinien zwołać Sejm Elekcyjny.

Zgodnie z prawem każdemu szlachcicowi przysługuje czynne i bierne prawo udziału w wyborze monarchy. Również zagraniczni kandydaci mogą spróbować swych sił, o ile ich kandydatura zdobędzie akceptację ustępującego króla. 

sobota, 2 czerwca 2018

III Gonitwa KrólewskaOgłaszamy, że w dniach 9 -10 czerwca odbędzie się III Gonitwa Królewska. Zgłoszenia od jeźdźców przyjmujemy do dnia 8 czerwca [TUTAJ]. Każdy uczestnik przy zgłoszeniu musi zaprezentować swego wierzchowca, na którym będzie brał udział w wyścigu. Zmagania będą się odbywały na trasie Warszawa-Kraków-Lwów.

Gonitwa rozgrywana będzie jak obie poprzednie na zasadzie punktów kontrolnych, w których trzeba się stawić w określonym czasie. Wynik łączny jest sumą wszystkich strat czasowych na każdym punkcie kontrolnym. Klasyfikacja jeźdźców odbywa się według docierania ich na poszczególne punkty kontrolne. Dokonuje się tego poprzez wpis w odpowiednim miejscu wyznaczonym na forum, gdzie znajduje się punkt kontrolny. Punktami kontrolnymi będę miasta w Koronie. Dotarcie przed wyznaczonym czasem na punkt kontrolny jest równoznaczne z otrzymaniem kary czasowej , która zostanie wliczona w łączny czas jazdy. Kary czasowe wyglądają następująco:


 • do 10 minut wcześniej- Kara czasowa 30 minut
 • do 1 godziny- Kara czasowa 180 minut
 • do 3 godzin- Kara czasowa 300 minut
 • ponad 3 godziny oznacza dyskwalifikację.

Wyznacznikiem czasowym jest czas ustawiony na forum. Gonitwę wygrywa ten, kto będzie miał najmniejsze straty czasowe po dotarciu do mety.

Wyścig z pewnością nie raz wymagać będzie od Waszmościów nadludzkiej siły i zręczności, dlatego ustanawiamy do tego odpowiednie nagrody. Zaś by nie obciążać skarbu państwa wypłacimy je z własnej szkatuły i tak, za: 


 • I miejsce - 35 000 DPL
 • II miejsce - 25 000 DPL
 • III miejsce - 15 000 DPL

Pozostałym uczestnikom, którzy dotrą do mety przyznamy nagrody pocieszenia po 1 000 DPL.


/-/ Jerzy III, Rex

wtorek, 22 maja 2018

Na wydających rozkazy — bajka Sebastiana von Tauera

W Konfederacji Kijowskiej publikujemy bajkę napisaną przez księcia Sebastiana von Tauera. Jak autora sam stwierdził, opisuje ona w ironiczny sposób polskie dowództwo w czasie drugiej wojny domowej w Kugarii. Dla przypomnienia warto dodać, że na wyprawę wspierającą Chana wybrali się Jan Lubomirski-Dostojewski, Sebastian von Tauer, król Jerzy III i Daniel January von Tauer-Krak.

Na wydających rozkazy


Trzech przyjaciół chciało wydać ucztę,
Zebrali więc przed sobą całą służbę.
Rzekł pierwszy: idźcie po talerze,
By było na czym położyć wieczerzę.
Rzekł drugi: przynieście-że świece,
I rozmieśćcie je tu, niedalece.
Rzekł trzeci: rozłóżcie obrusy,
Haftowane w kształty srebrnych gruszy.
Służba te polecenia skrzętnie wykonała,
Wcale pracy swej nie żałowała.
Lecz kiedy przyszli zaproszeni goście
Jadła na stołach nie zastali - jak w poście.
Mówili więc między sobą słowa,
Które przytoczę tu za zgodą ich autora,
Że gdy kilku bierze się do organizowania pracy,
Efektów jej nikt nigdy nie zobaczy.

sobota, 12 maja 2018

Kurier Niecodzienny — przegląd najważniejszych wydarzeń z Rzeczypospolitej

Kurier Niecodzienny

---------------------------------------------------------------------------------------
12.05.2018 | Warszawa - Wilno - Kijów - Lwów - Gdańsk | 2 denary
---------------------------------------------------------------------------------------

Zawirowania wokół królewskich zaręczyn

Zaręczyny JKM Jerzego III i JKM Karoliny Aleksandry, królowej Dreamlandu i Elderlandu, wywołały niemałe zamieszanie w narodzie szlacheckim. Królowi Jegomości i rodzinie Orańskich zarzucono chęć wprowadzenia absolutyzmu, uzależnienia Rzeczypospolitej od Wspólnoty Korony Ebruzów i nieprzestrzeganie przez monarchę i jego kanclerza (Wilhelm Orański) zapisów Artykułów Henrykowskich, które wymagają zgody Sejmu w kwestii królewskiego małżeństwa. 

Ogromne poruszenie powstało po publikacji słów JKM Karoliny Aleksandry, która przewiduje konkretne zmiany związane z małżeństwem. Król Jegomość zapowiedział, że w poniedziałek zwołany zostanie ekstraordynaryjny Sejm, który podejmie decyzję w sprawie mariażu królewskiej pary. Jeśli Sejm się sprzeciwi, JKM Jerzy III będzie musiał poczekać do końca swojej kadencji ze ślubem (koniec czerwca) lub abdykować. 

Międzynarodowy Turniej Rycerski

Kanclerz Wielki Rzeczypospolitej Wilhelm Orański wyszedł z propozycją organizacji  cyklicznego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego. Wśród dyscyplin pojawić miałyby się pojedynki (według zasad dawniej ustalonych przez J. O. Hetmana Sebastiana von Tauera) oraz konkursy z wiedzy o realnej i wirtualnej historii Rzeczypospolitej. Wybuchła dyskusja wokół nagród dla zwycięzców. Zaproponowano między innymi: medal, honorowy tytuł rycerski, herb, honorowe obywatelstwo, ziemia i denary w złocie.

Udział Rzeczypospolitej w II Kugarskiej Wojnie Domowej

Wojska Rzeczypospolitej oraz oddziały prywatne szlachty wyprawiły się na II Wojnę Domową w Chanacie Kugarskim, by wesprzeć Jego Wielkość Güjüka w walce z buntownikami (Forpoczta Orumiczajska oraz Liga Samoobrony Północy) i Cesarstwem Hu. Po wylądowaniu na zachodnim wybrzeżu Rzeczpospolita stoczyła jedną bitwę, a następnie oddziały przeprawiły się na południowo-wschodnie wybrzeże, by zakleszczyć armie Hu. Po zawarciu pokoju przez JW Chana z Cesarstwem oraz rozpoczęciu rozmów z buntownikami, dalsza bytność koronnych i litewskich wojsk stała się zbędna. Dowódcami wyprawy byli J. O. Książę Hetman Sebastian von Tauer, jego syn Daniel von Tauer-Krak i Imć Jan Lubomirski-Dostojewski. 

Zmiana na urzędzie Kuratora Wielkiego

JKM Jerzy III powołał Jana Lubomirskiego-Dostojewskiego na Kuratora Wielkiego (który ex officio jest również Rektorem Uniwersytetu Krakowskiego). Imć Lubomirski-Dostojewski zastąpił Stanisława von Tauera.

Nowi ordynariusze diecezji Kościoła Rotryjskiego w Rzeczypospolitej

Jego Świątobliwość Pius VI powołał Ksawerego van Berdena na arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa wileńskiego oraz Aureliusza de Medici y Zepa na biskupa krakowskiego. W Diecezji Krakowskiej ruszył spis wiernych Kościoła Rotryjskiego.

 

czwartek, 10 maja 2018

Królewskie zaręczynyKanclerz Wielki Rzeczypospolitej Wilhelm Orański podał wczoraj do publicznej wiadomości, że JKM Jerzy III i JKM Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu i Elderlandu, zaręczyli się na początku tego miesiąca. Podobny komunikat ukazał się również na forum Królestwa Dreamlandu. 

Niestety, jak to słusznie zauważył książę Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz, zgodnie z Artykułami Henrykowskimi (odpowiednik ustawy zasadniczej), Sejm musi najpierw wydać pozwolenie na królewski mariaż. 

Zaręczyny dwóch głów państw są niemałym zaskoczeniem dla polskiej szlachty. Bowiem królewskie zamiary pozostawały tajemnicą aż do dziś. Na dreamlandzkim forum już pojawiły się pytania, czy to wstęp do związku, jaki połączył niedawno Sarmację i Hasseland. 

niedziela, 22 kwietnia 2018

Przypominamy...

...że język polski nie boli.

Poprawnie:

 • Tytuł głowy państwa: król polski i wielki książę litewski
 • Skrót nazwy państwa: Rzplita
 • Deklinacja: dwóch członów lub ostatniego słowa rzeczpospolita

Błędnie:

 • Tytuł głowy państwa: król Rzeczpospolitej
 • Skrót nazwy państwa: RON

poniedziałek, 1 stycznia 2018

Nowa Kancelaria Jego Królewskiej Mości Jerzego III

Jego Królewska Mość Jerzy III powołał dziś, wraz z Nowym Rokiem, swoją Kancelarię - odpowiednik rządu w Rzeczypospolitej. 

Na czele Kancelarii, jako Kanclerz Wielki, stanął Wilhelm Orański, który odpowiadać będzie za sprawy wewnętrzne i zagraniczne. 

Buława hetmańska pozostała bez zmian w ręku JOX Sebastiana von Tauera

Podskarbim Wielkim, który odpowiada za sprawy finansowe, podatki i po części za system gospodarczy PIAST, został Hubert Szablarczyk-Hrychowicz, który jak dotąd nie piastował żadnego urzędu ministerialnego. 

Pieczęć Kuratora Wielkiego, który jest odpowiedzialny za kulturę, naukę oraz Uniwersytet Krakowski, pozostała bez zmian przy Stanisławie von Tauerze.