środa, 30 stycznia 2019

Kurier Niecodzienny

Kurier Niecodzienny

---------------------------------------------------------------------------------------
30.01.2019 | Warszawa - Wilno - Kijów - Lwów - Gdańsk | 2 denary
---------------------------------------------------------------------------------------

Electio Regis Libera 

Sejm elekcyjny zwołany 23 stycznia przez J. O. xięcia Augusta Medycejskiego wciąż nie wyłonił następcy Augusta V (Stanisław von Tauer). O koronę nie ubiega się żaden Piast, natomiast wysunięto kandydatury czterech cudzoziemców: JKM Piotra III Łukasza z Sarmacji, JKM Roberta II Fryderyka z Dreamlandu, JKM Konrada Jakuba z Baridasu oraz JCiKM Franciszka Leopolda z Monarchii Austro-Węgierskiej. Ostatecznie swoją kandydaturę potwierdził kandydat baridajski. Szlachta oczekuje na decyzję cesarza Rakuszan. 

Otwarta Księga Poezji 

Z inicjatywy J. O. xięcia Augusta Medycejskiego otwarto na Uniwersytecie Krakowskim Księgę Poezji, w której każdy mieszkaniec Rzeczypospolitej może opublikować swoje dzieło. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie najnowszej liryki autorów rodzimych w jednym miejscu i uchronienie jej przed zapomnieniem. Dotąd w Księdze znaleźć można teksty J. O. xięcia Sebastiana von Tauera (Hymn Monarchisty, Na wydających rozkazy, O drugim Walezym), Wilhelma Orańskiego (Ciebie wspominam, imienna postaci!) oraz Huberta Szablarczyka-Hrychowicza (Hymnus pogański, Elekcja Zagłoby). 

Województwa i podkomorzostwa

Z inicjatywy Pana Andreama von Salzy toczy się dyskusja o systemie nagród. Powszechnie wiadomo, że w Rzeczypospolitej szlachectwo jest synonimem pełni praw obywatelskich. Odpowiednikiem tytułów arystokratycznych (oprócz nadawanego przez Sejm tytułu książęcego) są urzędy ziemskie (obecnie jest ich dziesięć). Dyskutanci radzą nad tym, jak uatrakcyjnić wspomniany system, by godności honorowe były bardziej prestiżowe niż obecnie i zachęcały do zaangażowania w Rzeczypospolitej za cenę ich zdobycia. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz