wtorek, 22 maja 2018

Na wydających rozkazy — bajka Sebastiana von Tauera

W Konfederacji Kijowskiej publikujemy bajkę napisaną przez księcia Sebastiana von Tauera. Jak autora sam stwierdził, opisuje ona w ironiczny sposób polskie dowództwo w czasie drugiej wojny domowej w Kugarii. Dla przypomnienia warto dodać, że na wyprawę wspierającą Chana wybrali się Jan Lubomirski-Dostojewski, Sebastian von Tauer, król Jerzy III i Daniel January von Tauer-Krak.

Na wydających rozkazy


Trzech przyjaciół chciało wydać ucztę,
Zebrali więc przed sobą całą służbę.
Rzekł pierwszy: idźcie po talerze,
By było na czym położyć wieczerzę.
Rzekł drugi: przynieście-że świece,
I rozmieśćcie je tu, niedalece.
Rzekł trzeci: rozłóżcie obrusy,
Haftowane w kształty srebrnych gruszy.
Służba te polecenia skrzętnie wykonała,
Wcale pracy swej nie żałowała.
Lecz kiedy przyszli zaproszeni goście
Jadła na stołach nie zastali - jak w poście.
Mówili więc między sobą słowa,
Które przytoczę tu za zgodą ich autora,
Że gdy kilku bierze się do organizowania pracy,
Efektów jej nikt nigdy nie zobaczy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz